Back to top

卧式多级高压泵EUROPA系列

Green line

卧式裸轴多级离心泵,单轴承支撑和轴向入口。出口与向上输送法兰旋转横向两侧

Download 50hz 技术目录
系列 最大流量 最高扬程 最大功率
SK65 Europa 60 m3/h 120 m 29 kW
SK80 Europa 108 m3/h 218 m 88 kW
SK100 Europa 216 m3/h 177 m 137 kW
SK150 Europa 288 m3/h 156 m 136 kW
 

你感兴趣的产品 卧式多级高压泵EUROPA系列?

需要更多关于此产品的可用性、价格和供应信息

 

在 分享

Newsletter
新闻中心

查看罗瓦迪世界信息